Jag arbetar med allt ljus även det röda. Bilderna exponeras under 24 timmar eller under en helg.I framkallaren målar jag vidare med små gester av vitt ljus. Ljusets framkallande förmåga oavsett våglängd är liksom kompatibel med den grad av uppmärksamhet vi alla möter i våra liv. Vi syns utan att veta på vilket sätt. Vi syns. Iinte som en explosion av ”Fame” utan som i ett sken av evighet. Vi syns utan att känna till hur. Vi tvingas att överlämna  oss till varandra i en livslång exponering/ Ava

Unika silver gelatinfotografier. Pris från 15 000  inkl moms
Mer information om Ava finner du på hennes hemsida
www.fotokonstnaravavalsten.se