Bengt-Arne Falks Polaroid-fotografier, som visades på den legendariska utställningen Bländande Bilder på Moderna museet i Stockholm 1981, fick ny aktualitet när de presenterade på Hasselblad Center i Göteborg 2010. Utställningens curator fil dr Niclas Östlind valde där ut Falks bilder som signifikativa för den dramatiska brytningstiden i svensk fotografi runt 1980.
 
2014 publicerad förlaget Art & Theory boken Polaroid SX-70/Bengt-Arne Falk. Boken fick stor uppmärksamhet och presenterades bland annat i ett längre inslag i SVTs Kulturnyheterna. 2015 visades den på Landskrona Fotofestival och Fotoboksfestivalen i Göteborg.
 
Idag arbetar Falk helt digitalt. Han håller dock fast vid den fotografiska traditionen genom ett hantverksmässigt förhållningssätt till den nya tekniken. Han är en av de få som printar sin bilder själv. Val av papper och pigment sker med stor omsorg. Formaten är intimt fotografiska. Editionerna små. Vanligen bara 3 eller 5 exemplar av varje fotografi.
 
Falk vill med sina bilder gestalta sambandet mellan den flyktiga tiden och våra gränsöverskridande existenser. Bilderna är ofta förtätade stilleben eller fragmentariska porträtt. Levande, ofödda och döda, människor, växter och djur - alla är vi sammanbundna med varandra i ett ständigt pågående kretslopp.
 
Bengt-Arne Falks bilder har visats i ett stort antal tidningar och tidskrifter. Han har publicerat flera böcker och är bland annat representerad i Moderna Museets samling och i privata samlingar.