Fredrik Broden är född i Sverige men utbildade sig till fotograf i USA där han fortfarande är verksam idag. Nyckelserien började med ett kommersiellt jobb som krävde ett stort antal nycklar som hittades hos en nerlagd nyckelsmed i NYC. Fredrik behöll ett antal och började experimentera med ljuset, ett ljus som inte gav några reflektioner. Nycklarna blev som reliker där varje rispa bär en historia.