Jesper Molin tog sin examen i fotografisk bild 2003 på Fotoskolan Studium i Göteborg. Sedan dess har han genomfört och ställt ut ett flertal konstprojekt som även dokumenterats i böcker och magasin. Samhällsnormer och existentiella frågor återkommer ofta i Jesper Molins verk. Han fascineras och inspireras av gränslandet mellan vad som betraktas som manlig respektive kvinnligt i samhället. Hur vi styrs av fasta normer och inrutade mönster.I sin konst arbetar han alltid med iscensatt fotografi utifrån en idé, det vill säga han bygger, regisserar och skapar hela bilden från tanke till färdig bild. En tanke ofta gömd bakom ett strikt grafiskt och kontrollerat bildspråk.

Jesper Molin finns representerad i flera länder i Europa och har blivit publicerad i ett flertal stora internationella konstmagasin.

mer info om hans olika projekt hittar du på
hemsida: www.jespermolin.com