Once there were polaroids

Under hans tio är som Steidl-anställd, grafisk formgivare och retuschör har Jonas Wettre tagit porträtt av otaliga artister som kom att besöka förlaget i Göttingen, Tyskland. Delvis med en Polaroid SX-70 Landkamera med sitt klassiska kvadratiska format och en EE100 bladfilms-kamera, förevigade han många av de till synes slumpmässiga och unika ögonblick som ägde rum på förlaget.