Karolina Henke är en stockholms baserad fotograf med en lång karriär som reklam och modefotograf bakom sig. Hon började sin bana som assistent till den världberömda fotografen Andres Serrano. Karolina har alltid varit intresserad av naturen. Barndomens somrar i mormors trädgård, böcker av Elsa Beskow och tankar kring hållbarhet och miljö har inspirerat henne till utställningen ”Back to Nature” som föreställer barn i trollska skogsmiljöer. Med utställningen vill Karolina på ett fantasifullt sätt visa att samspelet mellan människa och natur skulle kunna vara så mycket mer än det är idag. Samtliga kostymer i utställningen är tillverkade av Karolina Henke.