Marcello Nitti är född i Italien där han också är verksam. Nitti är ett välkänt namn i kulturkretsarna i staden Taranto där han gjort sig ett namn inom de många musikaliska  evenemangen som han medverkat i.  Marcello Nitti arbetar i den arbstrakta traditionen där han influerats av musik och fim.