Milton Greene är en amerikansk fotograf (1922 - 1985). Milton arbetade som film , TV –producent och som modefotograf. Mest känd är han för sina fotografier på Marilyn Monroe som han var nära vän med.
 
Greene producerade bl.a.  filmen Bus Stop (1956) och Prinsen och balettflickan (1957). Monroe och Greene samarbetade också på vissa fotosessioner  bland annat "The Black Sitting" som valdes som en av de tre mest populära bilder av 20-talet.

 Green fotograferade många uppmärksammade personligheter under 1950- och 1960-talet, stjärnor som Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Ava Gardner, Sammy Davis, Catherine Deneuve, Marlene Dietrich, Judy Garland, bland många andra.