Sonja Hesslow är född 1988. Hon är nyligen utexaminerad som fotograf från Medieskolerne, Mediacollege Denmark. Genom åren har Sonja haft en rad praktikplatser hos framstående fotografer som tex Cooper & Gorfer. Hon har också tilldelats stipendier som tex Examensstipendium från Medie skolerne Mediacollege 2015 för “utmärkande bildkonstnärisk stil” och har redan haft solo- utställningar runt om i landet.