Steve McCurry är en av vår tids största bildskapare. Han lyckas på ett inspirerande och unikt sätt ta bilder med både konstens estetiska uttryck och journalistikens dokumentariska kvaliteter. Hans mål är framför allt att berätta en historia om de människor han fotograferar och att bevittna deras livsvillkor. Steve McCurry arbetar med fokus på de mänskliga tillstånden och de många kulturerna runt om i världen. Han drivs av en medfödd nyfikenhet och förundran inför vad världen har att erbjuda. Med en otrolig förmåga att överbrygga både språkliga och kulturella gränser fångar han fantastiska historier av mänsklig erfarenhet.

Steve McCurry har bevakat många internationella konflikter. Hans karriär började, när han 1979 korsade den pakistanska gränsen till det konflikthärjade Afghanistan. Förklädd som en ur lokalbefolkningen och med filmrullarna insydda i sina kläder, blev han den förste fotograf som kunde bevittna striderna i landet. För reportaget från Afghanistan vann han 1980 sitt första pris (följt av många). Priset var The Robert Capa Medal för bästa fotoreportage i utlandet. / National Geographic.