J E S P E R  M O L I N
” J a s m i n e”
Jesper Molin "Jasmine"

I den uppmärksammade utställningen på Halmstads Konsthall ”24 porträtt av min pappa Kamilla” bearbetade Jesper sin pappas förändring, att gå från man till kvinna. I projektet ”Jasmine” har Jesper arbetat vidare med just könsidentitet. Vilka är de fasta normer som gäller vid avbildande av män och kvinnor?