vad är fine art photo och vad betyder tex edition?

Vanliga frågor:
Vad är skillnaden mellan poster och Fine art Photo?

Poster- Är vad vi förr kallade affischer, planscher för och som oftast görs i offset och i massupplaga. Dessa posters har inget direkt samlarvärde. 
Fine art photo -  Samlingsnamn för fotografi framtaget av fotografen själv, fotografiet skall vara signerat och editerat ( undantag för första generationens fotografer). Prisättning sker efter vem fotografen är, bild, teknik och storleken på upplagan.  Fotokonst är när en konstnär använder kameran som sitt uttrycksmedel.  

Hur kan jag lita på att det inte görs fler exemplar än vad som sägs?  
 Idag så måste fotografen samt galleristen dokumentera vilka nummer som säljs och till vem. Detta för att säkerställa att allt går rätt till och att man i framtiden vet och kan följa upp vart fotografierna finns. Att fotografiens "historia" finns dokumenterad är viktigt för kunden att få information om. Denna information skall följa med fotografiet och är en säkerhet om var och vem som har sålt, vart fotografiet har visats etc. En fotograf som inte sköter sina upplagor skulle för all framtid tappa marknadens förtroendet. 

Edition - Betyder upplaga, om upplagan är totalt 50 exemplar så skriver man på första fotografiet siffrorna ed 1/50.

Vintage print - Om fotografiet har tagits fram av fotografen eller hens assistent inom några år efter att fotograferingen var så betecknas bilden som vintage print och har ett högre värde på marknaden. De bör var försedda med årtal, signatur.

Analoga tekniker:
Silvergelatin - Är när man belyser negativet på ett fotografiskt papper som gjorts ljuskänsligt med silversalter i gelatin. Sådant papper blev först tillgängligt under 1880-talet. Fotografer och samlare har alltid uppskattat silvergelatin för sitt rika tonvärde och en unika yta. I över ett sekel har det traditionella silvertrycket kvarstått som en grundläggande teknik och en betydande representant för fotografiets historia.

Platina Palladium print - Ett papper bestryks med  platina/ palladiumsalter före exponering. Papperstrukturen är synlig i bildytan. Efter att pappret bestrukits med salterna läggs negativet mot papperet och man belyser sedan med en UV-ljuskälla - som texsolen. Förfarandet är specifikt, märkligt och mödosamt, med ett enda platinavtryck tar det ibland upp till åtta timmar att göra. 
Platina utskrifter också mycket permanenta och kan vara tusentals år. 

C-print - Fotografiet har kopierats från negativet på ett fotografiskt papper som har inbäddade skikt. Denna process utvecklades på 1930-talet och blev ganska populär när Kodak introducerades sin Kodacolor-film som producerades 1942-1963. C-print var den vanligaste färgutskriftsmetoden tills arkivpigmentutskrifter tog över marknaden. Kromogena prints talar ofta till fotografer och samlare med en mer traditionell eller puristisk inställning till mediet. 

Cibacrome-  Ett spegelblanktpapper. Pappret har inbäddade färgskikt och används med diabilder eller kan exponeras digitalt tex vid lamba. 

Lamba - är en hybridteknik där man både kan överföra scannande negativ och digitalabilder på fotopapper. Ett ljuskänsligt fotopapper exponeras med en laserstråle och framkallas sedan i fotokemi.

Digitala tekniker:
Ett samlingsnamn är Gicleé eller Fine art inkjet / printar, men varianterna finns. 
Pigment print är den vanligaste tekniken idag, många fotografer fortsätter att flytta sitt arbete ut ur mörkrummet och in på datorn. Ursprunglig som en digital fil, antingen från en kamera eller skanner så skapas arkivpigmentutskrifter på professionella bläckstråleskrivare. En arkivpigmentfotografi har en rik ton och kan bestå i hundratals år - långt längre än den traditionella kemiska färgen C-Print. 

Pigment print - Digitala pigment prints är bläckstråleutskrifter. Bläckstråleutskrifter är en digital fil som printas genom att applicera mycket fina droppar av bläck på papper. Bästa kvalitén är pigmentbaserad bläck.